Gällstads Hembygdsförening

Gällstads Hembygdsförening

Styrelsen 2024

Ordförande: Mai Johansson
V. ordf. vakant
Sekreterare: Gun Karlsson
Kassör: Kent Johansson
Ledarmöter:
Ann-Christin Ronstad
Anders Olander
Christer Ivarsson
Claes Svenningsson
Jerker Kåwestam
Yvonne Henriksson

Böcker och skrifter till försäljning

Vill du köpa, eller fråga något om dessa skrifter?
Kontakta Mai Johansson:
mai.johansson@gmail.com eller tel.: 070 54 29 139

Torp och Stugor i Gällstad Gårdar i Gällstad Bondeminnen från Gällstad Intorp Anders Andersson Gällstad
Torsbo Säteri Norra Kinds Folkbank Torsbo som vi minns det Släkten Rundqvist i Gällstad


Gällstads Hembygdsförening bildades 1976

Hembygdsföreningen bildades vid ett möte
i Petra-Johannas stuga den 30 juni 1976.
Den första styrelsen utgjordes av:

Thure Amby, ordf.
Georg Henningsson, kassör
Lillemor Amby, sekr.
Norbert Sjölin
Stig Nordquist
Göta Svenningsson
Kerstin BerglundIdag:
Denna vecka:
Denna månad:
Totalt: