Gällstads Hembygdsförening

Övriga foton


Fyra damer i vackra hattar

Stående från vänster:
Velli Pettersson-Henningsson
Beda Bodvar
Gerda Johansson-Claesson
Sittande:
Valborg Johansson-Karlsson
Större bild här...

Velli, född 1892, gifte sig med John Henningsson.

Bedas mor Johanna, född 1860, emigrerade till Philadelphia, USA i mars 1887.
Där föddes Beda 3/4 1887. Både Johanna och Beda kom tillbaka till Sverige 1890.

Gerda, född 1889, gifte sig med bleckslagare Nils Kasimir Klasson.

Valborg, född 1887, dotter till bleckslagare Klas Emil Johansson och Elfrida Emilia Rundberg

 


Detta är Påbo Lillegården

Karl, född 27/9 1876 och hustrun Emma Andersson, född 12/5 1878
samt barnen Valborg, född 2/12 1904 (se bild nedan, där hon finns med make och barn)
Torsten, född 6/5 1906
Valter, född 8/6 1908
Artur, född 15/3 1910
och Ragnvald, född 9/5 1916Detta är Påbo Storegården, omkring 1928

Frits Nilsson, född 4/3 1896
Valborg, född 2/12 1904
Evert, född 20/6 1925
Olle, född 24/11 1926Broholm, Gällstad

Broholm_garveri

Huset är Broholm i Gällstad. Här drev Johan Cedervall (född 1836) ett garveri fram tills han dog år 1905.
Johan var gift med Sigrid Gustavsson (född 1841) som dog redan 1876. Johan gifte sedan om sig med Emelie Josefina Uhlin, född 1838 död 1919.
Hilda och Gustaf Andersson bodde sedan på Broholm fram till 1927 då huset revs, och tomten jämnades till åkermark.
År 1934 byggde Henrik Gustafsson sin fabrik på platsen där huset Broholm tidigare stod.

Cedervall

Johan Cedervall och hans hustru (troligen andra hustrun Emelie).


Henrik Gustafssons fabrik som byggdes på platsen där Broholm tidigare stod.
Okänt vilket år detta fotografi är taget.

Henrik_Gustafssons_fabrik

 


Födelsedagskalas i Gällstad

Födelsedagskalas, med Bertil Johansson född 1914, och hans häst som han fick som liten. Fotot är taget efter 1921, för Bertils far Frans Wilhelm är inte med, han dog i augusti 1921.
Några av dem som finns på bilden är Bertils systrar Lilly, född 1904 och Ella, född 1919. Flera av de övriga är "Falköpings-bor".

okanda_personer

 


Torsbo Blåsorkester

Från vänster:
Torsten Alfredsson, Karl Bank, Erik Andrén, Rudolf Bank, Leo Svensson, Gunnar Arvidsson och Nils Svenningsson

Torsbo_Orkester