Gällstads Hembygdsförening

Mångsysslaren Albert Josefsson

På websiten för Språk och kultur (Isof) finns väldigt mycket intressant att hitta. Bl.a. ett stort antal av Alberts nedteckningar, både egna och andras. En del är avskrivna och lättare att läsa, en del återstår att skriva av.

Läs gärna här : Institutet för språk och folkminnen (Isof)

 

Albert Josefsson - mångsysslareDetta är ett utdrag från artikeln om bleckslagare i "Sjuhäradsbygdens Jul" årgång 32.

"...Bleckslagarna, som själva reste omkring och sålde sina varor, fick ofta föra ett strävsamt liv. För det mesta blev inte varorna färdiga före tio-elva på kvällen, så skulle de packas ned i ”bleckhäcken”, vanligen i halm för att inte kärlen skulle skavas och rispas. Sedan blev det ett par timmars sömn och redan vid tretiden på morgonen gav man sig iväg.

Försäljningen började vanligen vid åttatiden, ibland tidigare och det infann sig kunder. Fram vid fyratiden på em. började man packa ned de överblivna varorna, såvida man inte kunde sälja slumpen till någon järnhandlare, vilket i så fall måste ske till mycket billigare pris.

Resorna till Borås och de närmaste marknadsplatserna avverkades vanligen på en dag, men vid längre bort belägna platser tog det flera dagar. Då hade man sina bestämda kvarter, där man övernattade vid såväl bort- som hemresan. Ofta hände det att man passade på och gick i ”bögda” några dagar.

Somliga platser voro kända för att det alltid förekom bråk och slagsmål vid marknader. Särskilt omnämnes Skene, Björketorp och Mörlanda. Från dessa marknader färdades knallarna 10-12 stycken i sällskap och de lagade att de kom iväg före mörkrets inbrott.
Drängar och arbetare hade vanligen marknadsfritt och de samlades vanligen i utkanterna av samhället och antastade de vägfarande, tiggde brännvin och bjödo på stryk om de ej fick något. Bästa sättet var att köra så fort som möjligt, rakt emot ligistklungan när de stängde vägen och då måste de givetvis ge sig undan för att ej bli påkörda..."

Nedan syns ett prov på Alberts skrift, från "Gällstadskåserier"

Albert Josefsson handstil

Här är ett litet axplock av allt det som Albert har dokumenterat under årens lopp:


Karta av Albert josefsson

"Karta över den närmaste bygdens fornminnen", av Albert Josefsson, 1945.
Trakten kring Röshult, Gällstad.

Bleckslagaren Albert Josefsson i Röshult

Bleckslagaren Albert Josefsson i sin verkstad i Röshult.
En del av dessa verktyg finns nu i museet i Hembygdsgården.