Gällstads Hembygdsförening

Petra-Johannas stuga

Petra Johannas stuga - Gällstads hembygdsförening

Ryggåsstugan är troligen från början av 1700-talet, och har stått i ”Stålareds lider”  i Hulareds socken. Den flyttades till en plats ca 1 km söder om Gällstads kyrka omkring år 1860. Stugan fick då namnet ”Petersborg” efter Peter Johansson som då bodde med sin familj i stugan.

Peter Johansson, född 1815, död 1902, var kyrkväktare i Gällstads kyrka. Senare fick dottern Johanna, född 1851, överta rollen som kyrkväkterska. Hon fick gå upp vid fyra-tiden på morron de dagar som hon skulle elda i kyrkan. Och "förstaringningen" tillhörde också hennes uppgifter. Hon skötte även många av gravarna och städade också kommunalrummet samt banken på Gårdö.
Johanna fick Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för lång och trogen tjänst, i februari 1926,
se dokumentet nedanför.
Hon avled 1926 och donerade stugan till fröknarna Thomaeus på Höga, fastrar till Birgith Th. Sparre.

Petra_johanna
Petra-Johanna på kyrkogården, omkring år 1918.Fröknarna Thomaeus lät flytta stugan till sin nuvarande plats, strax intill Hembygdsgården i Gällstad. Före flyttningen fanns bl.a. en bakugn i murstocken. Då fanns även en vedbod som var sammanbyggd med stugans ena gavel.
December 1977 övergick stugan i Gällstads Hembygdförenings ägo.

Petra Johanna vid sin stuga

Petra-Johanna utanför sin stuga.

Gravstenen på Gällstads / Södra Säms kyrkogård.