Gällstads Hembygdsförening

Gällstads Hembygdsgård

Gällstads hembygdsgård

Huset har varit folkskola, och här bodde även läraren i en lägenhet på andra våning. I huset har det också varit kommunkontor för Åsundens kommun. Det fanns även bibliotek här, under ett antal år.
Hembygdsföreningen var hyresgäster i huset från 1976 tills man köpte det år 1992.
Huset finns kvar på sin ursprungsplats, vid nuvarande skolan och kyrkan i Gällstad.

Huset, som innehåller föreningens museum, används bl.a. som föreningslokal och olika aktiviteter. 

Husets historia

Gällstads första skolhus byggdes 1847-48 av byggmästare P. Magnusson i Totebo.

Enligt ritning av G.F. von Essen, Bystad, skulle byggnaden vara 25 alnar långt, 15 alnar brett och 10 alnar högt, samt i två våningar. I januari 1848 uppmurades 4 kakelugnar i skolhuset av kakelugnsmästare Hindström, Marbäck.

Skolhuset var från början gemensamt för Gällstad, Södra Säm och Finnekumla .
Byggnaden delades 1871 och norra delen, ca 13 alnar blev till Säms skolhus och den södra delen blev kvar till Gällstad.

Andreas Karlsohn, född 1816, var den första läraren, från 1847. Han var också organist i kyrkan från 1849.
Han efterträddes av Sven Nelander som var kvar till 1891, då han emigrerade till USA.
Vilhelm Fogelkvist blev hans efterträdare som lärare och när han slutade 1928 tillträdde Eugen Tolke, som var kvar till sin pensionering 1966. Även Knut Tegdahl var lärare här.

Bilder från hembygdsgården.